Klucz do Pustynnych Katakumb

Możliwy do zdobycia:

  • Quest - Odnajdź zaginiony grobowiec Neferkar Seta  • Wirtualny zestaw

    Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.