ile liter kalkulator

Wykonanie: Rodomo 


Obliczanie procentowej wartości uniku/bloku

Wybierz, co chcesz obliczyć:

Podaj ilość uniku/bloku:

Podaj poziom twojej postaci (obowiązkowo):

Podaj poziom przeciwnika (opcjonalnie):


Wynik: