Sprzedawczyni Rózia

(26 lvl)
Lokacja:

Nithal -> Podgrodzie Nithal (33,43)

Informacje:

Cena sprzedaży: tanio

Cena skupu: 50%%

Maksymalna wartość sprzedaży: 500

Skupuje: Konsumpcyjne


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.