Lusgrathera królowa pramatka

(Elita II 175m)
Lokacja:

Resp: Sala Królewska (25,7)

Dojście: Kwieciste przejście -> Złudny Trakt -> Orcza wyżyna -> Osada czerwonych orków -> Siedziba rady orków -> Nawiedzone kazamaty -> p1 -> p2 -> p3 -> p4 -> p5 -> p6 -> Nawiedzone komnaty -> p1 -> p2 -> Sala królewska


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.