Burkog Lorulk

(Elita II 135w)
Lokacja:

Resp: Osada Czerwonych Orków (14,90)

Dojście: Eder -> teleport do Kwieciste przejście -> Złudny Trakt -> Orcza wyżyna -> Osada czerwonych orków -> Siedziba Rady Orków -> Sala Dowódcy Orków


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.