Królowa śniegu

(Elita II 124m)
Lokacja:

Resp: Kryształowa Sala Smutku(31,21)

Dojście: Teleport do Śnieżna grota -> Lodowa sala -> Kryształowa grota 1-3 -> kryształowa grota zejście lewe-prawe -> Kryształowa grota p.4 -> Kryształowa sala smutku


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.