Morthen

(Elita II 96w)
Lokacja:

Resp: Margoria sala królewska (31,6)

Dojście: Teleport do Kopalnia Margorii -> Margoria Sala królewska


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.