Łowca czaszek

(Elita II 84m)
Lokacja:

Resp: Skalne Cmentarzysko (24,15), Skalne Cmentarzysko p.3 (24,15)

Dojście: Tuzmer -> teleport do trupia przełęcz -> Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko,

Tuzmer -> teleport do trupia przełęcz -> Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko -> p2 -> p3

Informacje:

Występują dwie takie e2.

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.