Tollok Utumutu

(Elita II 73h)
Lokacja:

Resp: Gliniana pieczara p.4 (12,18)

Dojście: Mythar -> Złowrogie bagna -> Las dziwów -> Gliniana pieczara -> p1 -> p2 -> p3 -> p4


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.