Furruk Kozug

(Elita II 66m)
Lokacja:

Resp: Jaskinia Gnollich Szamanów - Komnata Kozuga

Dojście: Ithan -> Zniszczone opactwo -> Uroczysko -> Niedźwiedzi uskok -> Wioska pszczelarzy -> Dom Jofusa -> Piwnica Jofusa -> Zakurzone przejście -> Radosna polana -> Wioska Gnolli -> Jaskinia Gnollich Szamanów p.2 -> p.3 -> Komnata Kozuga


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.