Vari Kruger

(Elita II 65m)
Lokacja:

Resp: Namiot Vari Krugera

Dojście: Ithan -> Porzucone Pasieki -> Wioska pszczelarzy -> Dom Jofusa- > Piwnica Jofusa -> Zakurzone przejście -> Radosna polana -> Wioska Gnolli -> Namiot Vari Krugera


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.