Domina Ecclesiae

(Heros 21b)

Respy:

Ithan

 • Strażnica północno-wschodnia - (8,3)
 • Strażnica północno-zachodnia - (8,3)
 • Strażnica południowo-zachodnia - (5,7)(9,7)
 • Wschodnie skrzydło murów - (23,8)
 • Zachodnie skrzydło murów - (4,5)(29,15)(15,9)
 • Przejście południowo-zachodnie - (8,22)(8,7)
 • Wschodnie skrzydło murów - (23,8)
 • Zachodnie skrzydło murów - (4,5)(29,15)(15,9)
 • Przejście południowo-zachodnie - (8,22)(8,7)
 • Kordegarda - (6,11)(24,6)(8,15)
 • Zaplecze (8,5)
 • Składy (24,17)(6,13)(32,18)
 • Archiwa (7,35)(4,10)

Stare Ruiny

 • Przeklęty Zamek - wejście wschodnie - (14,8)(8,9)
 • Przeklęty Zamek - podziemia południowe - (25,26)(8,8)(22,9)
 • Przeklęty Zamek - wejście północne (6,9)
 • Przeklęty Zamek p.1 - |(12,4)
 • Przeklęty Zamek - sala zgromadzeń - (10,13)(31,22)(31,10)
 • Przeklęty Zamek - kanały (10,7)(12,17)(20,14)

Eder

 • Podziemia siedziby maga p.1 - sala 1 - (13,9)(21,28)
 • Podziemia siedziby maga p.1 - sala 2 - (8,20)(10,9)
 • Podziemia siedziby maga p.2 - (22,13)(37,39)(7,35)

Nekropolia Karka-han - (44,43)(41,14)(33,10)(25,28)(50,5)(9,11)

 • Krypta Rodu Heregata p.2 prawe skrzydło - (10,19)
 • Krypta Rodu Heregata p.2 lewe skrzydło - (12,7)(11,13)
 • Grobowiec Rodziny Tywelta p.1 (38,57)(23,56)(11,22)(48,36)
 • Grobowiec Rodziny Tywelta p.2 (41,57)(24,12)(13,46)(12,12)

Informacje:

Atak: +110 +100 (atak fizyczny)
Pancerz: 87
Absorbcja fizyczna: 0
Absorbcja magiczna: 0
HP: 3,5k
SA: 4.67+
Odporności: 0/x/x/x
Obniżanie odporności: 0
Obniżenie pancerza: 7

Przybliżony czas respu: 2 godziny
Maksymalny lvl bicia: 34


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.