Gobbos

(Elita II 40b)
Lokacja:

Resp: Jaskinia Pogardy

Dojście: Werbin -> Las goblinów -> Morwowe Przejście -> Podmokła Dolina (30,22) -> Jaskinia Pogardy


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.