Strelitzia Reginae

(Elita 286m)
Lokacja:
Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Matecznik Szelestu

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.