Calathea Ornata

(Elita 286b)
Lokacja:
Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Gvar Hamryd

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.