Centaur Zyfryd

(Elita II 99h)
Lokacja:

Mythar -> Zawiły Bór -> Iglaste Ścieżki -> Dolina Centaurów

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.