Vapor Veneno

(Heros 227w)

Respy:

• Zawodzące Kaskady: (14, 10)(63, 9)

• Skryty Azyl: (14, 50)(32, 33)(53, 51)(57, 34)(87, 59)
- Jaszczurze Korytarze p.3 - sala 2 (9, 18)

• Złota Dąbrowa: (40, 37)(53, 7)(63, 23)(63, 50)(81, 36)(91, 10)

• Mglisty Las: (2, 25)(30, 20)(51, 29)(77, 42)
- Grota Porośniętych Stalagmitów - sala boczna (20, 23)(37, 26)

• Dolina Pełznącego Krzyku: (11, 24)(14, 4)(29, 47)(34, 19)(50, 57)(58, 34)

• Grzęzawisko Rozpaczy: (12, 52)(24, 43)(24, 74)(29, 7)(37, 53)(40, 84)(43, 29)(47, 11)(54, 76)(57, 28)

• Zatrute Torfowiska: (23, 9)(33, 29)(49, 39)(57, 14)(57, 50)

• Gnijące Topielisko: (18, 57)(37, 83)(38, 56)(47, 46)(50, 87)

• Bagna Umarłych: (8, 49)(8, 78)(10, 7)(24, 46)(31, 78)(39, 51)(52, 60)(55, 80): (55,80)(52,60)(24,46)(10,7)(8,49)(31,78)(8,78)(39,51)

Informacje:
Przybliżony czas respu: 4h - 12h
Maksymalny lvl bicia: 240

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.