Viviana Nandin

(Heros 184h)

Respy:

Grań Gawronich Piór: (56,31), (87,17), (87,53),


‣ Ruiny Tass Zhil: (7,22), (17,49), (20,12), (23,58), (25,25), (29,10), (41,25), (60,37), (63,10), (68,35), (71,20), (73,23), (78,44), (88,9),


Błota Sham Al: (9,8), (16,54), (21,17), (41,56), (42,4), (48,14), (56,5),


Głusza Świstu: (7,12), (13,12), (24,93), (32,73), (41,11), (50,62), (57,91), (58,20), (59,9), (60,78),


Las Porywów Wiatru: (6,13), (29,52), (35,15), (41,37), (49,61),
‣ Kwieciste Kresy: (29,55), (51,50), (66,8), (75,11), (76,25), (80,54).

Informacje:

Atak: +3380 (atak fizyczny)
Pancerz: 1770
Absorbcja fizyczna: 0
Absorbcja magiczna: 0
HP: 227k
SA: ~13,5
Odporności: 50/50/50/~50
Obniżanie odporności: 0
Obniżenie pancerza: 142

Przybliżony czas respu: 4,5h - 12h
Maksymalny lvl bicia: 197


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.