Terrozaur

(Elita II 280b)
Lokacja:

Urwisko Vapora 84,42 oraz zamknięta do poziomu 293 (lub innego w zależności od ustawień świata) Jaskinia smoczej paszczy p2 21,20


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.