Tolypeutes

(Elita II 245w)
Lokacja:

Resp: Niecka Xiuh Atl

Dojście: Oztotl Tzacua p.1 > Oztotl Tzacua p.2 - sala 1 > Oztotl Tzacua p.3 - sala 1 > Oztotl Tzacua p.3 - sala 2 > Niecka Xiuh Atl

Informacje:

Kryształ można wymienić na wybrany, dostępny u NPC legendarny przedmiot.


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.