Kłamca

(Heros 45b)

Respy:

Ithan:

Opuszczony Bastion (46,12)

Zburzona Twierdza (19,33)

Nawiedzony Jar (15,17), (51,7)

Zniszczone Opactwo (48,34)

Uroczysko (48,35)

Leśny Bród (27,30)

Eder:

Stary Kupiecki Trakt (45,9), (36,37), (12,47)

Wertepy Rzezimieszków (44,14), (15,9)

Ciemnica Szubrawców p.1 - sala 1 (16,14)

Ciemnica Szubrawców p.1 - sala 3 (29,11)

Fort Eder (25,76)

Stukot Widmowych Kół (49,46) 

Werbin:

Góry Zrębowe (41,67)

Warczące Osuwiska (38,11)

Wilcza Nora p.1 (28,26)

Wilcza Nora p.2 (28,19)

Krasowa Pieczara p.2 (7,43), (12,36)

Informacje:

**Heros Eventowy - Halloween 2019**

Czas respu: 45 min - 2,5h


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.