Murmur

(Heros 80w)

Respy:

Respy:

Nithal, Eder:

Podgrodzie Nithal (89,56)

Winnica Meflakasti(89,54)

Zachodnia Rubież (45,18), (56,45)

Bagna Chojraków (75,18), (27,37), (17,15)

Źródło Narumi (21,35)

Moczary Rybiego Oka (29,60)

Szumiąca Gęstwina (79,20), (51,42)

Baszta Wilczych Kłów (58,22)

Mythar:

Smocze Góry (85,35)

Andarum:

Andarum Illami (27,54), (43,60)

Skały Mroźnych Śpiewów (40,52)

Cmentarzysko Szerpów (74,33), (38,43)

Informacje:

**Heros Eventowy - Halloween 2019**

Czas respu: 45 min - 3,5h


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.