Ammus

(Heros 180h)

Respy:

Respy:

Nithal:

Kanały Nithal (72,25) (83,41) 

Terytorium Furii (81,12)

Szlamowe Kanały (30,39)

Torneg

Rozległa Równina (53,27)

Zapadlisko Zniewolonych (53,25)

Zalana Grota p.1 (16,52)

Zalana Grota p.2 (20,37)

Wzgórza Obłędu (47,45)

Dolina Gniewu (58,50)

Komnaty:

Nawiedzone Komnaty p.1 (25,31)

Nawiedzone Komnaty p.2 (27,32)

Komnata Czarnej Perły (8,59), (33,47)

Informacje:

**Heros Eventowy - Halloween 2019**

Czas respu: 1-4h


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.