Kochanka Nocy

(Heros 100m)

Respy:

Zawiły Bór - (6,8)(88,6)(60,24)(14,43)(45,40)(16,19)

Smocze Góry - (88,34)(77,46)(80,59)(6,34)(6,41)(34,22) (60,7)(90,20)

Błędny Szlak - (83,6)(10,15)(34,47)

Złowrogie Bagna - (12,8)(28,60)(77.60)

Selva Oscura - (77,13)(64,7)(35,19)(19,36)

Iglaste Ścieżki - (22,12)(5,58)(82,41)(82,8)

Dolina Centaurów - (70,34)(83,51)(9,43)(29,37)

Ostępy Galopu - (5,46)(11,11)(60,11)(72,52)(53,55)

Gadzia Kotlina - (91,41)(81,1)(44,9)(39,33)(45,56)(67,59)

Informacje:

Atak: +1656 (atak magiczny od zimna)
Pancerz: 644
Absorbcja fizyczna: 11196
Absorbcja magiczna: 15827
HP: 50k
SA: ~7,5
Odporności: 51/51/60/0
Obniżanie odporności: 1
Obniżenie pancerza: 0

Przybliżony czas respu: 4h - 7,5h
Maksymalny lvl bicia: 113


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.