Kochanka Nocy

(Heros 102m)

Respy:

• Zawiły Bór: (14, 43), (47, 39), (48, 5), (87, 8)

• Błędny Szlak: (8, 44), (22, 5), (40, 42), (75, 23)

• Selva Oscura: (23, 35), (24, 19), (72, 37), (76, 12)

• Iglaste Ścieżki: (5, 58)(22, 12)(82, 8)(82, 41)

• Dolina Centaurów: (9, 43)(29, 37)(70, 34)(83, 51)

• Ostępy Galopu: (5, 46)(11, 11)(53, 55)(60, 11)(72, 52)

• Gadzia Kotlina: (10, 32), (38, 43), (50, 26), (60, 49), (72, 14)

• Mglista Polana Vesy: (7, 12), (44, 11)

• Złowrogie Bagna: (10, 10), (23, 39), (52, 20), (53, 41)

- Zagrzybiałe Ścieżki p.1 - sala 1 (5, 12), (18, 35), (33, 21)

- Zagrzybiałe Ścieżki p.1 - sala 2 (17, 6), (36, 17)

- Zagrzybiałe Ścieżki p.1 - sala 3 (7, 7), (28, 28), (38, 11)

- Zagrzybiałe Ścieżki p.2 (29, 14), (30, 43)

Informacje:

Atak: +1590 (atak magiczny od zimna)
Pancerz: 1104
Absorbcja fizyczna: 23256
Absorbcja magiczna: 23256
HP: ~74k
SA: 7.15
Odporności: 51/51/51/40
Obniżanie odporności: 1
Obniżenie pancerza: 0

Przybliżony czas respu: 2h 45min - 8h 15min
Maksymalny lvl bicia: 115

Strój możliwy do wytworzenia u Krawca Broka:

Męski

Damski

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.