Yhanthlei

(Heros 265m)

Respy:

Respy:

Wiedźmy:

Plugawe Pustkowie (31,48)

Potępione Zamczysko (51,16)

Potępione Zamczysko - korytarz zachodni(3,23)

Potępione Zamczysko - lochy zachodnie(18,13)

Potępione Zamczysko - sala ofiarna (11,25)

Potępione Zamczysko - wschodnia komnata(13,19)

Pogranicze Wisielców (42,32)

Jęczywąwóz (45,36)

Zachodnie Zbocze (11,56)

Mahopteki:

Altepetl Mahoptekan (10,55)

Dolina Chmur(51,34)

Niecka Xiuh Atl (29,39)

Informacje:

**Heros Eventowy - Halloween 2019**

Czas respu: 2- 5h


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.