Cerasus

(Elita II 180m)
Lokacja:

Resp: Drzewo Dusz

Dojście: Gvar Hamryd -> Drzewo Dusz

Informacje:

Wejcie ograniczone lvlowo (do 193 na światach publicznych)


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.