Zaklęta Dziwożona

(Heros 240w)

Respy:

Respy:

Potępione Zamczysko

Zachodnie Zbocze

Plugawe Pustkowie

Pogranicze Wisielców

Źródło Zakorzenionego Ludu

Urwisko Zdrewniałych 

Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1

Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 4

Krzaczasta Grota - sala boczna

Krzaczasta Grota p.2 - sala 3

Regiel Zabłąkanych

Wąwóz Zakorzenionych Dusz

Altepetl Mahoptekan

Mictlan p.1 

Dolina Chmur

Niecka Xiuh Atl

Oztotl Tzacua p.1

Oztotl Tzacua p.2 - sala 2

Oztotl Tzacua p.3 - sala 1 

Złota Góra p.2 

Informacje:

**Heros Eventowy - Wielkanoc 2019**

Czas respu: 60-300 minut


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.