Furion

(Elita II 300h)
Lokacja:

Resp: Sala Mroźnych Strzał (33,20)

Dojście: Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Korytarz Zagubionych Marzeń -> Przejście Władców Mrozu -> Sala Mroźnych Strzał


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.