Cuaitl Citlalin

(Elita II 250w)
Lokacja:

Resp: Chantli Cuaitla Citlalina

Dojście: Mythar -> Urwisko Zdrewniałych -> Dolina Chmur - Niecka Xiuh Atl -> Chantli Cuaitla Citlaina


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.