Cuaitl Citlalin

(Elita II 250w)
Lokacja:

Resp: Altepetl Mahoptekan (53,6)

Dojście: Mythar -> Gadzia kotlina -> Dolina chmur -> Ciasny Przełaz p.1 sala 1 ->sala 2 -> Dolina chmur -> Niecka Xiuh Atl -> Altepetl Mahoptekan -> Dolina chmur -> Złota góra p.1 -> Altepetl Mahoptekan


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.