Rycerz z za małym mieczem

(Elita II 220w)
Lokacja:

Resp: Arachnitopia p. 5 (28,25)

Dojście: Torneg -> Zapomniany Las -> Rozległa równina -> Pajęczy las -> Arachnitopia -> p1 -> p2 -> p3 -> p4 -> p5

Informacje:

Rycerza należy rozkuć unikatowym kolcem, jest on możliwy do zdobycia z Arachniregina Colosseus.


Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.