Karmazynowy Mściciel

(Heros 45m)

Respy:

• Fort Eder:
- Pieczara Niepogody p.1 (9, 26)(16, 23)
- Pieczara Niepogody p.2 - sala 1 (20, 6)(41, 15)
- Pieczara Niepogody p.2 - sala 2 (21, 37)(22,13)
- Pieczara Niepogody p.3 (26, 12) (28, 36)(51,38)
- Pieczara Niepogody p.4 (4, 21)(34, 10)
- Pieczara Niepogody p.5 (12, 20)(32, 22)(40, 11)

• Warczące Osuwiska: (15, 19)(16, 50)(60, 48)
- Wilcza Nora p.2 (18, 5)

• Legowisko Wilczej Hordy: (32, 25)(38, 2)(45, 56)(58, 34)
- Krasowa Pieczara p.2 (6, 25)(32, 35)
- Krasowa Pieczara p.3 (13, 9)

• Wilcza Skarpa: (4,40)(33, 39)(35, 8)(48, 34)(60, 31)(60, 68)

• Skarpiska Tolloków: (4, 61)(36, 32)(37, 15)(52, 25)

• Skalne Turnie: (30, 36)(31, 3)(42, 57)(61, 39)

Informacje:

Atak: +500-800 (atak magiczny od ognia)
Pancerz: ~250
Absorbcja fizyczna: 3351
Absorbcja magiczna: 3351
HP: 11k
SA: ~2,3
Odporności: 0/51/x/~55
Obniżanie odporności: 1%
Obniżenie pancerza: 0

Przybliżony czas respu: 2h 15min - 6h 45min
Maksymalny lvl bicia: 58

Strój możliwy do wytworzenia u Krawca Broka: Podgląd

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.