pytajnik

Po zapytaniu pewnego użytkownika SocPlay’a, Deedo zdradził nam, że planowany do wprowadzenia jest tytan o 36 poziomie z itemami na 40 lvl. Jak wiadomo z każdego tytana przedmioty występują na tym samym poziomie co tytan, dlaczego tutaj ma być prawdopodobnie inaczej? Na pewno taki tytan byłby ogromnym urozmaiceniem dla graczy z przedziału 40-49, gdyż nie oszukując się, łaźnia, jedna E2 i 2 herosów to niezbyt wiele dla graczy. Tytan z takim poziomem może przyciągałoby więcej graczy na Krwawe Łaźnie. Planowanym miejscem pobytu tytana przez Deed’a jest wioska Zulusów. Jak to powiedział ,,Taki kox w wiosce zulusów byłby cacy.’’
Administracja zawsze twierdziła, że nie będzie tytana o mniejszym lvl’u niż orlica, co skłoniło ją do zmiany decyzji?