^99C6E53EBC1C2493094C6C56612698B9997B6A8F12EDF81F0D^pimgpsh_fullsize_distr

W poniedziałek (tj. 11.07.2016) do gry trafił kolejny etap zadań od Zakonników Równowagi. Dodany etap obejmuje zadania z przedziału od 51 poziomu do 100 poziomu włącznie. Pierwsze zadanie z nowej edycji można zacząć u Zakonnika w Nithal. W dodanym etapie występuje 41 zadań typu zabij oraz 9 zadań fabularnych, w których musimy odnaleźć NPC na expowiskach. Gracze wykonujący zadania na światach z Nowym Interface są wyposażeni w tracking. Nie obejmuje on jedynie zadań fabularnych, gdzie trzeba znaleźć danych NPC. Poniżej możecie znaleźć listę map, na których pojawiły się NPC z wieloma respami.

– Lazurytowa Grota
– Rachminowa Jaskinia
– Podziemne Rozpadliny
-Cmentarzysko Szerpów
– Uroczysko Wodnika
– Moczary Rybiego Oka
– Labirynt Wyklętych
– Sucha Dolina
– Płaskowyż Arpan
– Sala Lodowych Iglic
– Lodowa wyrwa